MARIN

Vi är en elentreprenör som utför elinstallationer och automation för alla typer av fartyg.

Installationer, reparationer, testning och service utförs på varv eller när fartyget är i drift.

Kundanpassade lösningar konstrueras från ritning till installation.

Vi har kompetens och utrustning för
Belysning
Fördelningspaneler
Generatorer
Transformatorer
Branddetektorer
Fläktar
Motorer
Nivåreglering
Termistorer
Kompressorer
PLC'er
Skåpsbygge
Motorlindningar
Drifttagning
Starters
Felsökning
Kameror
EO's
Alarmsystem